LEES MEER... Over NKS Voetbal
Over voetbal als metafoor voor het leven: ''je moet de strafschoppen ontvangen waar ze terecht komen; je kunt niet kiezen wanneer ze komen. Het leven is net zo en je moet ermee omgaan of je het nu leuk vind of niet.''
Lees meer: Over ons.
LEES MEER... Kick Off
Welke oefenstof moet ik vanavond weer op de training geven? Deze vraag wordt telkens opnieuw door veel trainers gesteld. NKS-Voetbal heeft enthousiaste en deskundige sportadviseurs die hierop een antwoord kunnen geven. In 4 tot 5 bijeenkomsten krijgt de trainer meer inzicht in de kenmerken van de jeugd en op welke pedagogische en didactische manier je de training verzorgt.
Lees meer: Kick Off.
LEES MEER... Pedagogen in de jeugdsport
Enkele cursussen:
Kick off cursus
Omgaan met jeugd cursus
EHBSO Cursus
Jeugdsportcoördinatie cursus
Lees meer: Pedagogen in de jeugdsport.
LEES MEER... Sportpraktijkreeks
De sportpraktijkreeks bied u de mogelijkheid voor een houvast betreft trainingen, handleidingen en het ontwikkelen van beleid.
Lees meer: Sportpraktijkreeks.
LEES MEER... Omgaan met jeugd
“Soms snap ik de jeugd niet goed”. “De training verliep niet naar mijn zin.” Dit gevoel onder de jeugdtrainers en jeugdleiders komen we regelmatig tegen.
Lees meer: Omgaan met jeugd.
LEES MEER... Bestuursaansprakelijkheid
“Bestuursleden wordt aansprakelijk gesteld voor mistoestanden in de vereniging.” Dit was een kop in de krant een aantal maanden geleden. Een nachtmerrie voor de vele goedwillende bestuursleden.
Lees meer: Bestuursaansprakelijkheid.
LEES MEER... Waarden en normen
De workshop richt zich op kaderleden (bestuurders, commissieleden, trainers, coaches), scheidsrechters en ouders, die actief willen werken aan een sportief en respectvol sportklimaat, een goede onderlinge relatie en stimulering van het juiste sportieve voorbeeldgedrag.
Lees meer: Waarden en normen.
LEES MEER... Vrijwilligersbeleid
“Er zijn steeds minder leden die nog een vrijwilligers functie willen vervullen in onze vereniging.” Hoe vaak wordt deze noodkreet geuit. Maar is dat ook zo?
Lees meer: Vrijwilligersbeleid.
LEES MEER... EHBSO
Door een PowerPoint-presentatie werden de deelnemers meegenomen om op een adequate manier om te gaan met blessuregevallen en vooral de preventie ervan. Ook werd er goed gebruik gemaakt om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.
Lees meer: EHBSO.
LEES MEER... Op naar een jeugdbeleidsplan
Het structuren van de jeugdopleiding is belangrijk om tot een gewenst resultaat te komen. Bij het nastreven van die doelstelling is het rendement uit de eigen jeugdopleiding belangrijk. In dit kader past een structurele aanpak van de jeugdopleiding.
Lees meer: jeugdbeleidsplan.
Home2024-05-01T09:51:37+00:00

NKS-Voetbal

NKS-Voetbal bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar (jeugd)leden centraal, evenals het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving.

Een van de manieren dat we dit proberen te verwezenlijken is het geven van cursussen en thema avonden. Deze staan hierboven vermeld.

Het kan zijn dat uw vereniging nog met andere zaken problemen heeft. We kunnen dan ook maatwerk leveren.

Te denken valt dan aan:  ouders betrekken bij de club, opzetten jeugdraad, organiseren ouderavond, werven (jeugd)leden, opzetten organogram, imago, verenigingsmanagement, opzetten nevenactiviteiten, jeugdparticipatie, s.w.o.t .analyse,  omgaan met autisme en a.d.h.d. , opzetten van een sponsorbeleidsplan, enz.

Onze sportadviseurs komen graag bij uw vereniging langs om samen tot een oplossing te komen.

Het bestuur van NKS-Voetbal heeft de ALV vastgesteld op 16 november 2024

Ga naar de bovenkant