Home2020-05-12T07:41:59+00:00

NKS VOETBAL

NKS-Voetbal bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar (jeugd)leden centraal, evenals het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving.

Een van de manieren dat we dit proberen te verwezenlijken is het geven van cursussen en thema avonden. Deze staan hierboven vermeld.

Het kan zijn dat uw vereniging nog met andere zaken problemen heeft. We kunnen dan ook maatwerk leveren.

Te denken valt dan aan:  ouders betrekken bij de club, opzetten jeugdraad, organiseren ouderavond, werven (jeugd)leden, opzetten organogram, imago, verenigingsmanagement, opzetten nevenactiviteiten, jeugdparticipatie, s.w.o.t .analyse,  omgaan met autisme en a.d.h.d. , opzetten van een sponsorbeleidsplan, enz.

 

Onze sportadviseurs komen graag bij uw vereniging langs om samen tot een oplossing te komen.

oVER ONS
Go to Top