Waarden en normen

Doelgroep
De workshop richt zich op kaderleden (bestuurders, commissieleden, trainers, coaches), scheidsrechters en ouders, die actief willen werken aan een sportief en respectvol sportklimaat, een goede onderlinge relatie en stimulering van het juiste sportieve voorbeeldgedrag.

Inleiding
Net als u wil iedereen op het speelveld plezier hebben in het sporten. Maar niet iedereen heeft zijn of haar emoties in de hand. Dat kunnen negatieve emoties zijn, maar mensen kunnen ook doorslaan in hun enthousiasme. Zolang iedereen dezelfde waarden en normen hanteert, is er weinig aan de hand. Niemand zit te wachten op escalaties binnen de vereniging, maar ze komen helaas wel voor. Hieronder enkele herkenbare voorbeelden van ongewenste gedragingen:

 • Ouders die schreeuwen langs de lijn;
 • Trainers en coaches die sporters aansporen om overtredingen te maken;
 • Scheidsrechters die zich partijdig opstellen;
 • Leden die zich schuldig maken aan overmatig alcoholgebruik;
 • Sporters die zich agressief gedragen in de richting van de tegenstander of de scheidsrechter.

Maar u kunt deze ongewenste gedragingen voor zijn. Er zijn steeds meer mensen binnen verenigingen die preventief te werk willen gaan. Benut ook die kans!

Doel
Het doel van de workshop is om iedereen bewust te maken van zijn of haar rol bij het stimuleren van sportief en respectvol gedrag. Het is heel gemakkelijk om naar de ander te wijzen, maar het getuigt van moed om zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Werkwijze
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst behandeld worden zijn:

 • Wat zijn waarden en normen?
 • Wat zijn de waarden en normen van uw vereniging?
 • Hoe kunt u gedragregels opstellen, communiceren en naleven?
 • Welke rol hebben ouders binnen dit kader?
 • Hoe kunt u ouders bij de sportieve opvoeding van hun kinderen betrekken?
 • Wat doet u zelf om sportiviteit te bevorderen?
 • Welke extra ondersteuningsmogelijkheden biedt de NKS-voetbal op dit gebied?

 

Beoogd resultaat
Met het organiseren van deze workshop zorgt u ervoor dat de deelnemers:

 • beseffen dat er binnen de vereniging veel verschillende opvattingen bestaan over wat wenselijk gedrag is en wat niet. Dat het daarom niet vanzelfsprekend is dat alles spik en span verloopt;
 • gemotiveerd zijn om dit structureel aan te pakken of een positieve bijdrage te leveren;
 • begrip hebben voor andermans opvattingen, handelingen, beslissingen (scheidsrechter, coach, ouders, tegenstanders);
 • beseffen dat ieder vanuit de eigen rol een bijdrage kan leveren aan een sportief en respectvol sportklimaat;
 • gestimuleerd worden om gedragsregels op te stellen en/of het voornemen hebben om ze na te leven (elkaar te corrigeren);
 • handvatten hebben om activiteiten hieromtrent te organiseren.

Tijdsinvestering
De workshop neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Op verzoek is het mogelijk het thema in een korter of langer tijdsbestek te behandelen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de workshop Waarden & Normen in de sport (of een advies­gesprek hierover) contact op met NKS-voetbal . Het e-mailadres is: info@nksvoetbal.nl

 

Kosten
De kosten voor deze volledige workshop bedragen € 340,00. Indien u collega-verenigingen in uw omgeving weet die ook belangstelling hebben voor de cursus dan kunnen de kosten lager uitvallen; de kosten worden dan immers gedeeld. Betreft het een adviesgesprek over dit onderwerp, dan zijn de kosten natuurlijk beduidend lager.

Cursussen op het gebied van Sport & Gedrag worden door veel gemeenten en sportbonden belangrijk gevonden en dat leidt vaak tot subsidiemogelijkheden. Een dergelijke tegemoet­koming kan u aardig wat geld schelen. Raadpleeg de website van uw gemeente of dit ook in uw gemeente het geval is.

Ten slotte
Voor een overzicht van diensten en producten  waarmee uw vereniging kan werken aan een sportief en respectvol verenigingsklimaat kunt u terecht op onze website

Gerelateerd

2021-03-16T08:49:54+00:00
Ga naar de bovenkant