Op naar een jeugdbeleidsplan

Op naar een jeugdbeleidsplan

Het structuren van de jeugdopleiding is belangrijk om tot een gewenst resultaat te komen. Bij het nastreven van die doelstelling is het rendement uit de eigen jeugdopleiding belangrijk. In dit kader past een structurele aanpak van de jeugdopleiding. Het begint met een jeugdplan. Daar staat de organisatie van de trainersstaf en de gewenste manier van het werken van de jeugdtrainers  centraal. We moeten samen tot een goed resultaat komen.

Dit plan heeft o.a. tot doel te komen tot:

 • Een goed werkende organisatie ( organisatie en structuur)
 • Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers
 • Geschoolde jeugdtrainers en begeleiding
 • Normen en waarden
 • Overgang van de jeugd naar de senioren ( verhouding recreatie en selectie beleid)
 • Waar aan te voldoen bij trainingen en wedstrijden

Werkwijze:

De sportadviseur van NKS-Voetbal zal samen met een groep mensen van de club een plan uitwerken dat uitgaat van maatwerk.  De adviseur zal dienen als motivator, organisator en aanjager van het project. Hij zal ook handvatten geven om tot een beleidsplan te komen.

Plan van aanpak:

 • Stap 0: het idee om een jeugdbeleidsplan te maken
 • Stap 1: samenstellen werkgroep
 • Stap 2: inventariseren huidige situatie
 • Stap 3: bepalen doestellingen
 • Stap 4: opstellen plan van aanpak
 • Stap 5: uitwerken van de hoofdstukken
 • Stap 6: beoordelen proef versie van het plan
 • Stap 7: presenteren plan
 • Stap 8: opstellen en uitvoeren jaarlijks actieplan

Kosten: de vereniging kan gebruik maken van de waardebon van € 360,-

Belangstelling : info@nksvoetbal.nl

Gerelateerd

2021-03-16T08:51:39+00:00
Ga naar de bovenkant