Sportpraktijkreeks

Voor de leden van NKS-Voetbal  zijn de boekjes gratis en voor niet leden kosten ze € 5,- Als u de boekjes in hard kopie wilt ontvangen rekenen we verzendkosten.

Voetbaljeugdleider

In het boekje voetbaljeugdleider worden 5 rollen van de jeugdleider onderscheiden te weten de leider als begeleider, als organisator, als coach, als assitent-scheidsrechter en als scheidsrechter.

Privatisering

Deze brochure informeert u over het begrip privatisering en neemt onduidelijkheden en misverstanden weg. Verder biedt het bestuursleden van sportverenigingen een handleiding bij onderhandelingsronden met de gemeente inzake privatisering.

Omgaan met medewerkers

Werving en behoud van vrijwilligers in de voetbalvereniging. Praktische handvaten

Projectmatig werken 

Handleiding voor het werken in projectvorm. Deze brochure is bestemd voor zowel bestuurs- en commissiesleden en medewerkers van sportverenigingen.

Voetbaltrainingen voor 09-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 6-8 jaar

Voetbaltrainingen voor 011-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 9-11 jaar

Voetbaltrainingen voor O13-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 11-13 jaar

Voetbaltrainingen voor O15-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 13-15 jaar

Voetbaltrainingen voor O17-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 15-17 jaar

Voetbaltrainingen voor O19-jeugd

Complete trainingen voor de leeftijd 17-19 jaar

Huishoudelijk reglement

Een handleiding voor de sportvereniging

Taak- en functieomschrijvingen vereniging

Fusies

En andere vormen van samenwerking. Dit boekje is dan ook bedoeld om verenigingen inzicht te geven in de mogelijkheden, problemen én oplossingen voor het welslagen van de fusie.

Kantinebeheer

Dit boekje is bedoeld als handleiding om verenigingen inzicht te geven in wat er allemaal bij de exploitatie van een kantine komt kijken. De informatie is ingedeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op sportkantines in het algemeen, in hoofdstuk 2 komen de financiën aan- bod, terwijl in hoofdstuk 3 verschillende vormen van beheer van een sportkantine worden besproken. Hoofdstuk 4 geeft in het kort weer waar welke informatie aangevraagd kan worden.

PR-Beleid voor sportverenigingen

In deze brochure PR-beleid voor sportverenigingen worden diverse praktische zaken op het gebied van PR voor u op een rijtje gezet. Hierbij kunt u denken aan een clubblad, een persbericht, een persinterview, etcetera.

Draaiboek voor activiteiten

Een hulpmiddel voor de organisatie zoals sport overdag, toernooien, kampdagen, allerlei recreatieve evenementen en feestavonden. De organisatie van de sportvereniging en van alle evenementen is in handen van enthousiaste vrijwilligers. Helaas is vaak maar een beperkt aantal mensen bereid deze taken te verrichten.

Ledenwerving en –behoud

Richtlijnen voor een systematische aanpak. Deze uitgave in de Sportpraktijkreeks biedt aanknopingspunten om beter met deze problematiek om te gaan.

Actief in je club!

Commissiewerk in een sportvereniging.  In deze brochure wordt allerlei informatie gegeven over het werken in commissies. Je hoeft niet per se het hele boekje te lezen je kunt gewoon rechtstreeks naar dat onderwerp bladeren waar jij meer over wilt weten. Voorbeelden zijn: Tips voor vergaderen, activiteiten organiseren en het maken van een clubblad.

Het schrijven van een jeugdbeleidsplan

Leidraad bij het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan voor sportverenigingen

Dit boekje bevat een uitgebreide opsomming van mogelijke thema’s die in een jeugdbeleidsplan zouden kunnen worden behandeld en biedt de mogelijkheid die onderwerpen eruit te halen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de vereniging. Verder is ook het ontwikkelingsproces van het jeugdbeleidsplan algemeen omschreven.

Jaarplanning oefenstof voor 5- en 6-jarigen

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor O8-pupillen

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor O11-pupillen

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor O13-pupillen

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor O15-junioren

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor 0-17-junioren

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Jaarplanning oefenstof voor O19-junioren

Hierin worden via een thematische indeling uitgewerkte voorbeelden gegeven van spel- en oefenvormen, die u als jeugdtrainer kunt gebruiken bij het voorbereiden van een training.

Voor de leden van NKS-Voetbal  zijn de boekjes gratis en voor niet leden kosten ze € 5,- Als u de boekjes in hard kopie wilt ontvangen rekenen we verzendkosten.

Gerelateerd

2021-03-16T08:49:08+00:00
Ga naar de bovenkant