In de statuten wordt de doelstelling als volgt verwoord: “NKS-Voetbal stelt zich ten doel, haar inspiratie vindend in de katholieke levensbeschouwing, de belangen van haar leden te behartigen, de beoefenaren van de voetbalsport en het kader te vormen en te begeleiden, de beoefening van de voetbalsport te propageren en te bevorderen en daarin een dusdanig klimaat te scheppen, dat zij bijdraagt tot een harmonische mensvorming, alsmede het bevorderen van sportiviteit en respect.” Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Die laatste omschrijving vult aan, dat onze sportbond niets (meer) met de vroegere verzuiling te maken heeft. Iedere vereniging die onze doelstelling onderschrijft kan dus lid worden.