Kort vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar (= kalenderjaar) ontvangt elke lidvereniging een waardebon ter waarde van €360,00. Die waardebon wil de vereniging eraan herinneren, wat ze voor de jaarlijkse contributie kunnen terugkrijgen. Men kan verenigingsondersteuning en/of cursussen krijgen op maat en op locatie. En als een bepaald onderdeel niet in het pakket van NKS-Voetbal zit, maar door een ander erkend aanbieder kan worden geleverd, dan is die waardebon ook daarop van toepassing.