FAQ

FAQ2020-04-09T12:46:40+00:00
Is NKS-Voetbal actief in geheel Nederland?2020-04-09T12:45:48+00:00

In beginsel is het antwoord op deze vraag een volmondig “ja”. In de praktijk zijn de meeste lidverenigingen gevestigd in Twente en de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Maar als men daarbuiten lid wil worden van NKS-Voetbal en van de diensten van onze sportbond gebruik wil maken: men is welkom! Sterker nog: NKS-Voetbal is zelfs actief in Suriname (zie: https://nksvoetbal.nl/2018/03/25/nks-voetbal-grenzen/ ). En met onze lidverenigingen uit Twente vindt er jaarlijks een sportieve en culturele uitwisseling plaats met onze partners uit het Duitse Münster (DJK) (zie: https://nksvoetbal.nl/2018/06/04/uitwisseling-djk-op-2-juni-2018/ ).

Om lid te worden van NKS-Voetbal is het dan noodzakelijk om een katholieke achtergrond te hebben?2020-04-09T12:45:12+00:00

In de statuten wordt de doelstelling als volgt verwoord: “NKS-Voetbal stelt zich ten doel, haar inspiratie vindend in de katholieke levensbeschouwing, de belangen van haar leden te behartigen, de beoefenaren van de voetbalsport en het kader te vormen en te begeleiden, de beoefening van de voetbalsport te propageren en te bevorderen en daarin een dusdanig klimaat te scheppen, dat zij bijdraagt tot een harmonische mensvorming, alsmede het bevorderen van sportiviteit en respect.” Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Die laatste omschrijving vult aan, dat onze sportbond niets (meer) met de vroegere verzuiling te maken heeft. Iedere vereniging die onze doelstelling onderschrijft kan dus lid worden.

Waartoe dient de waardebon van NKS-Voetbal?2020-04-09T12:44:12+00:00

Kort vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar (= kalenderjaar) ontvangt elke lidvereniging een waardebon ter waarde van €360,00. Die waardebon wil de vereniging eraan herinneren, wat ze voor de jaarlijkse contributie kunnen terugkrijgen. Men kan verenigingsondersteuning en/of cursussen krijgen op maat en op locatie. En als een bepaald onderdeel niet in het pakket van NKS-Voetbal zit, maar door een ander erkend aanbieder kan worden geleverd, dan is die waardebon ook daarop van toepassing.

Hoe is NKS Voetbal het best bereikbaar?2020-04-09T12:43:32+00:00

NKS-Voetbal is een vrijwilligersorganisatie. Daarom wordt telefonische bereikbaarheid gekanaliseerd via een administratiekantoor. Dat is tijdens reguliere kantooruren bereikbaar onder nummer 0644639401 .

Een andere, vaak net zo snelle methode, is het per e-mail stellen van uw vraag via het adres info@nksvoetbal.nl . Communicatie per e-mail is vaak zelfs handiger als het over vormen van verenigingsondersteuning gaat, omdat bij het antwoord veelal informatiefolders kunnen worden bijgesloten.

In beide gevallen geldt, dat het bericht wordt opgepakt als de vrijwilliger van dienst beschikbaar is. En de vrijwilliger heeft geen ‘normale’ kantooruren.

Welke leden opgeven aan NKS Voetbal?2020-04-09T12:42:48+00:00

NKS-Voetbal hanteert in beginsel dezelfde definitie als de KNVB: alle spelende en niet-spelende leden (waarvan de opgave door de KNVB verplicht is gesteld) worden berekend. Kortom: alle bondsleden.

De onderscheidingsregeling van NKS-Voetbal is veelal van toepassing op de kaderleden van een vereniging en dat zijn voor het merendeel niet-spelende leden. Voorbeelden van kaderleden zijn: scheidsrechters, assistent-scheidsrechters (grensrechters), leiders van senioren-, junioren- en pupillenteams, bestuurs- en commissieleden et cetera.

Ondersteunende leden, steunleden of donateurs beschouwen we, conform verenigingsrecht, niet als verenigingslid.

Ga naar de bovenkant