Bestaansgrond NKS-Voetbal

In een recent artikel over de oprichting van een atletiekteam in het Vaticaan troffen wij een passage die ook helemaal van toepassing is op NKS-Voetbal:

Hoe verspreid je het Evangelie via de sport ?

“Door een levend getuigenis te zijn en het gist te zijn in de grote massa van sportclubs en atletiekverenigingen. Iedereen ziet ons als de marathonlopers van de paus en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is trouwens de roeping van iedere christen om gist te zijn in de massa.”

“Een belangrijk referentiekader voor ons is de toespraak die de Heilige Vader gaf tijdens de conferentie Sport en Geloof die in oktober 2016 plaatsvond in het Vaticaan. De paus zei toen dat iedereen moet kunnen sporten en dat het niet alleen iets moet zijn van de kleine elite van goede sporters. Wij hebben daar invulling aan gegeven door migranten en gehandicapte sporters op te nemen in ons team, maar ook door een cultuur te verspreiden waarbinnen aandacht is voor mensen met een beperking.

De paus roept ons ook op een naar buiten gerichte kerk te zijn en naar de plekken te gaan waar de Kerk zich normaal gezien niet begeeft. De atletiekwereld bestaat uit miljoenen mensen over de hele wereld. Wij willen daar aanwezig zijn om er het Evangelie present te stellen zoals de eerste christenen dat ook deden: via vriendschappen en persoonlijk contact, van hart tot hart en van ziel tot ziel.”

Bron: Katholiek Nieuwblad vrijdag 1 februari 2019

Gerelateerd

2020-04-15T07:35:12+00:00
Ga naar de bovenkant