Christus vivit – Paus Franciscus aan het woord

In juli 2019 verscheen in Nederlandse vertaling de postsynodale exhortatie van Paus Franciscus aan de jongeren en aan heel het volk van God. En verder Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven, een document over het christelijk perspectief op sport en de menselijke persoon.

Voor deel II van dit document is belangwekkend voor de sportverenigingen. Daarom beveelt het bondsbestuur dit boekwerkje van harte aan. Het kost €15,00 en is bij de boekhandel te bestellen. Ook via bijvoorbeeld bol.com te bestellen; dan wordt het thuisbezorgd.

Christus vivit, Christus leeft. “Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere christelijke jongere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’ Zo begint paus Franciscus zijn exhortatie naar aanleiding van de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 werd gehouden in Rome.

Ook belangrijk voor jongeren en voor iedereen met belangstelling voor sport is het document Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven, van het dicasterie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katholiek perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon, met aandacht voor de positieve aspecten van sport maar ook voor de risico’s en negatieve kanten daarvan.

Twee teksten die met name voor jongeren en werkers in het jongerenpastoraat van belang zijn, nu samengebracht in deze uitgave van Kerkelijke Documentatie.

Gerelateerd

2020-04-15T09:27:03+00:00
Ga naar de bovenkant