Contributie 2019

De contributie voor het verenigingsjaar 2019 is in de Bondsvergadering van 17 november 2018 vastgesteld en blijft ongewijzigd: 60 cent per lid met een maximum van € 450,00.

Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het kalenderjaar.

In december 2018 ontvangen de verenigingen een brief waarin ze, conform artikel 2 van het Huishoudelijk reglement, het juiste aantal leden aan het bondsbestuur kunnen opgeven. Die opgave moet uiterlijk op 15 januari 2019 in het bezit van het secretariaat zijn.

Medio februari 2019 worden dan de contributienota’s voor het verenigingsjaar 2019 verstuurd.

Gerelateerd

2020-04-15T07:17:11+00:00
Ga naar de bovenkant