De lerende sportvereniging

In het najaar van 2017 werd Lutger Brenninkmeijer door journalist Sander Collewijn van hockey.nl benaderd. “Er was een discussie ontploft over de belasting en belastbaarheid van jeugdleden. De focus werd gelegd op de hoeveelheid trainingen die jonge kinderen heden ten daagse maken in een week. Verschillende club bieden wekelijks al drie trainingen aan voor 10 jarigen. En het kan al gekker. De vraag werd gesteld: waar ligt de grens. Wat past bij verschillende leeftijdscategorieën.”

Diverse specialisten werden benaderd voor hun mening. Zelf mocht Lutger zijn visie op deze ontwikkeling geven. “Ik ben toen vooral gaan stilstaan bij de visie van bestuurders en pleitte om de leden te zien als centraal punt van de vereniging en de Berlijnse muur tussen prestatieteams en breedte teams te beslechten. Er was een bom ontploft. Het was ongelooflijk hoeveel bijval ik kreeg. Leden worden veelal ten dienste gesteld van de ambities van bestuurders. Vaak wordt het niveau van de eerste teams als maatstaf voor de club gezien: hoe hoger men speelt, hoe beter de club.”

SV Baarn

Als redacteur van Sport FM trok Lutger het land in en kwam terecht bij SV Baarn. Hij sprak hierover met Jan Willem Roest (aftredend voorzitter) en Paul Korpelshoek (bestuurslid communicatie).

“In 2014 zagen wij bij onze voetbalvereniging een club die niet meer luisterde naar wat de leden wilden. Het bestuur stond relatief ver af van de leden en de vereniging zat duidelijk in een neerwaartse spiraal. Dit was voor ons, destijds twee leden van achter in de twintig, reden om een actieplan te schrijven. We zagen namelijk dat wanneer de vereniging wél weer naar de leden zou gaan luisteren, er veel potentie in de club zat.”

Zij zagen dat de ouders van de jeugdleden relatief hoog opgeleid waren en relatief hoge inkomens hadden. Ze kozen voor goede scholen en waren bereid te betalen voor kwaliteit. “De voetbalvereniging bood deze kwaliteit echter niet. De trainingen werden niet gegeven door gediplomeerde trainers en de focus lag, zoals bij zoveel voetbalverenigingen, bij het eerste elftal en de jeugdselectieteams. In ons actieplan beschreven wij hoe we de toekomst zagen: door onder meer met een betaalde jeugdtrainer te werken, die zich op de breedte van de vereniging moest focussen.”

“Waar we niet direct over hadden nagedacht, was de uitvoering van ons actieplan. Het lag niet voor de hand om deze bij het toenmalige bestuur neer te leggen, omdat zij de verbinding met de leden miste. Wij waren echter, in onze eigen ogen, te jong om het actieplan tot uitvoer te brengen. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om zelf aan te treden als bestuur, in samenwerking met een aantal oudere leden.”

Toen zij eenmaal in functie waren, viel het ze als snel op hoe moeilijk het kan zijn om alles goed in de gaten te houden. “Je wordt al snel opgeslokt door dagelijkse beslommeringen en merkt toch dat er ook veel uitvoerende taken in het bestuur sluipen. Het is dus van belang om te blijven peilen wat er leeft onder de leden. Hier hebben wij ons het afgelopen jaar actief voor ingezet door inloopavonden voor leden en ouders te organiseren en een enquête te houden om na te gaan of we nog de juiste koers varen. De input uit deze initiatieven heeft inmiddels geleid tot een actieplan 2.0, waarin we onze initiatieven een nieuwe impuls geven.”

“We proberen SV Baarn te ontwikkelen tot een lerende organisatie: dit betekent luisteren naar de leden, maar de leden ook actief te betrekken en hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen (haal en brengplicht, niet bedoelt als het brengen en ophalen van hun kinderen maar een actieve bijdrage leveren en mogen verwachten dat afspraken nagekomen worden). Anders kan het luisteren naar de leden resulteren in een u vraagt, wij draaien-mentaliteit, wat het alom bekende consumentisme zou versterken. Het verenigingen is een balanceer act, waarin luisteren en activeren van belang zijn. Voor ons als jonge bestuurders heeft het veel opgeleverd: we hebben er een leukere vereniging voor terug gekregen en hebben binnen het bestuur ook aan onze eigen ontwikkeling kunnen werken. Wij raden iedereen, ongeacht je achtergrond, dan ook van harte aan om de stap naar het bestuur te zetten!”

Bron: SportFM – juli 2018

Gerelateerd

2020-04-14T14:38:44+00:00
Ga naar de bovenkant