Dementievriendelijk

“Huis voor de Sport Limburg” is met een campagne gestart, waarvan de impact naar onze mening de provinciegrenzen overschrijdt. Daarom wordt de tekst ook op de website van NKS-Voetbal geplaatst, zodat onze leden er hun voordeel mee kunnen doen.

Huis voor de Sport Limburg is nauw verbonden met de doelgroep senioren en chronisch zieken in Limburg, waaronder mensen met dementie. Ook in Limburg komt dit steeds vaker voor. Daarom zetten wij ons van 19 februari – 11 maart extra in om Limburg dementievriendelijk te maken. Vandaag nemen wij in de bedrijfsestafette van de campagne ‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk’  het stokje over. Met deze mailing willen we graag laten zien hoe bewegen kan bijdragen aan een dementievriendelijke provincie.

Lees je mee?

Campagne ‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk

Naar verwachting telt Limburg 24.000 mensen met dementie in 2020. Door de vergrijzing stijgt dit aantal daarna tot ca. 41.000 in 2040.  De kans is dus heel groot dat wij steeds vaker mensen met dementie tegenkomen, in onze directe omgeving maar ook als klant of bezoeker van ons  bedrijf of organisatie. Dan is het prettig om te weten hoe we daar goed mee om gaan. Onze missie is een dementievriendelijke samenleving.

Regelmatig bewegen voor mensen met dementie: alle feiten op een rij!

Als Huis voor de Sport Limburg organiseren we onder andere de opleiding & bijscholing voor seniorensport- en beweegleiders. Daarnaast hebben we zeer goed contact met alle sport- en beweegaanbieders die Limburg rijk is. In Limburg zijn er in totaal meer dan 1.500 beweeggroepen voor 55-plussers, waarvan er 95 speciaal toegespitst zijn op senioren die in zorgcentra wonen.

Daarnaast zijn er nog 36 groepen specifiek voor mensen met dementie in zorgcentra, kleinschalig wonen, dagopvang en zorgboerderijen. Hier wordt vooral gymnastiek, (zit-)dans en zwemgroepen beoefend in kleine groepen.
Of dat helpt? Nou en of:

 1. Zintuigen aanspreken door beweging
  Bewegen zorgt ervoor dat de hersenen in beweging blijven en worden uitgedaagd en stimuleert daarnaast de stofwisseling en doorbloeding. Door de extra sociale contacten die opgedaan worden in de beweeggroepen wordt dit effect versterkt.2. Beter in je vel
  Bewegen en sport dragen bij aan een dagelijks ritme en gaan verveling tegen. De uitdaging die bij bewegen opgeroepen wordt, zorgt ervoor dat deelnemers met dementie in het algemeen beter in hun vel zitten en minder last van onrust hebben. Ze slapen beter en de bekende beweegvormen zorgen voor herkenning en een positief “dat-kan-ik-nog”-gevoel.
 2. Betere kwaliteit van leven
  Bewegen bevordert de spierkracht, coördinatievermogen maar is ook goed voor de stoelgang. Het vermindert de botontkalking. Valongevallen nemen af. Mensen krijgen nieuwe prikkels bij het bewegen, hebben plezier en iets om naar uit te kijken, win-win!

Effectief sporten voor mensen met dementie?

Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg ziet de noodzaak voor sporten voor mensen met dementie tweeledig:

Als oud fysiotherapeut, werkzaam in verpleegklinieken en het ziekenhuis, en nu als sportambassadeur bij Huis voor de Sport Limburg zie ik veel voordelen van bewegen voor senioren en mensen met dementie in het bijzonder. Het voorkomt vele welvaartsziekten, voorkomt isolement en verbetert kwaliteit van leven. Daarbij is sport en bewegen natuurlijk leuk om te doen en om naar (uit) te kijken, het zorgt voor binding.”

Om ook profijt te hebben van deze voordelen is ons advies aan zorgcentra en andere plaatsen waar mensen met dementie komen eenvoudig:

 • Zorg voor voldoende dagelijkse beweegmomentjes en laat alles wat nog kan zelf uitvoeren;
 • Zorg voor beweegaanbod, minimaal twee keer in de week, bij voorkeur in groepsverband, matig tot intensief passend bij de doelgroep;
 • Kies bewegingsvormen die de deelnemers herkennen en waar men vroeger ook plezier in had;
 • Gebruik herkenbare muziek erbij; dat zorgt voor nog meer activiteit in andere delen van de hersenen.

Dementievriendelijk sport- en beweegaanbod

Ook Basissport Limburg, een van onze aangesloten partners in de shared-services sportomgeving in Sittard, organiseert beweeggroepen voor mensen met dementie. Samen met de 1.500 beweegaanbieders en Basissport Limburg levert ook Huis voor de Sport Limburg een bijdrage aan dementievriendelijk sport- en beweegaanbod in Limburg. We sluiten ons daarom graag aan bij de campagne “Samen maken we Limburg dementievriendelijk”. Doe jij met ons mee?

Doe ook mee als organisatie
Bekijk ook de gratis (online) training ‘GOED omgaan met dementie’ www.samendementievriendelijk.nl/limburg.

Gerelateerd

2020-04-14T11:44:36+00:00
Ga naar de bovenkant