In memoriam Jos Heutink

Op 21 januari 2022 is Jos Heutink op 75-jarige leeftijd in Velp overleden, zoals het bericht luidt dat ons per post bereikt heeft.

Jos is  65 jaar onlosmakelijk verbonden geweest met de voetbalsport.  Ook hier zijn de jarenlange functies talrijk geweest: bestuurslid NKS-voetbal Zuid l, Cie. lid en lid werkgroep NKS opleidingen.

Vanaf 1985 was Jos lid van het Bondsbestuur van NKS-voetbal. Hij vertegenwoordigde de NKS bij de KNVB Zeist in de commissie opleidingen, in de afdeling NBr. en in het bestuur van het amateurvoetbal  van de KNVB in Zeist.

In het Bondsbestuur van NKS was Jos vicevoorzitter.  Hij was o.a. zeer deskundig is op het gebied van reglementen en statuten (daar week hij niet van af), iemand die de vergaderstukken goed voorbereidde en daar altijd zeer stellig zijn zegje over deed.   Jos had door al die jaren een enorme ervaring opgebouwd en was gezegend met een grote dossierkennis.

Als NKS konden we een beroep op hem doen: ontelbaar zijn de recepties waar hij acte de presence gaf en hoeveel mensen heeft hij  verblijd met een zilveren of gouden speld? Hij wist altijd met zijn bekende welsprekendheid de decorandus goed te typeren en in het zonnetje te zetten.

Voor al zijn inzet en  vrijwilligerswerk is hij in al die jaren terecht onderscheiden: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau , bondsridder van de KNVB en de gouden speld van NKS-Voetbal mocht hij in november 1996 al ontvangen. Op 1 februari 2014 kreeg Jos de Lifetime Achievement Award van NKS-Voetbal uitgereikt. Tijdens de bondsvergadering van 19 november 2016 nam Jos Heutink afscheid van NKS-Voetbal.

Jos, bedankt voor alles. Bij NKS-Voetbal zijn we je grote dank verschuldigd.

Moge hij ruste in vrede.

Gerelateerd

2022-02-15T15:06:56+00:00
Ga naar de bovenkant