Leerzame bijeenkomst ‘Veilig Sportklimaat’

Leerzame bijeenkomst ‘Veilig Sportklimaat’

Afgelopen maandagavond 17 februari stond de bijeenkomst ‘Veilig Sportklimaat’ op het programma in de kantine van Nemelaer. Deze presentatie werd gegeven door Arno Leermakers van de NKS, geflankeerd door docent-in-opleiding Ronnie van Nassau. Een bijzonder leerzame avond voor iedereen die geïnteresseerd is in het pedagogisch verantwoord coachen en begeleiden van jeugd binnen en buiten de lijnen. Ouders, trainers en andere geïnteresseerden hebben onder het genot van een kopje koffie aandachtig geluisterd naar nieuwe inzichten en tips op dit gebied.

Wat is voor kinderen een veilige sportomgeving? Dit was natuurlijk de grote vraag waarvan de aanwezigen hoopten deze na de bijeenkomst te kunnen beantwoorden. Arno noemde enkele voorwaarden om dit ideaal te kunnen verwezenlijken. Wat sociale veiligheid betreft is het allereerst natuurlijk belangrijk dat kinderen zich prettig moeten voelen. Op sportief gebied is het belangrijk dat er te allen tijde positief wordt gecoacht en juist de nadruk leggen op wat het kind goed heeft gedaan. En tot slot benoemde Arno de fysieke veiligheid van het kind.

Dit beloofde een leerzame avond te gaan worden. Arno gaf enkele voorbeelden die men altijd in het achterhoofd moet houden wanneer er omgegaan wordt met jeugd. Bij leerprocessen van kinderen is het eveneens van belang dat oefeningen herhaald worden, soms tot het overdrevene toe.
Als jeugdtrainer moet je in het achterhoofd houden dat het niet gaat om winnen, maar om winst boeken. Met andere woorden: verbetering is belangrijker dan winnen.

Arno geeft vijf basiselementen die goed aansluiten op deze theorie:

1 Heeft het kind plezier?
2 Wordt het kind serieus genomen?
3 Wordt het kind gestimuleerd?
4 Voelt het kind zich veilig?
5 Ontwikkelt en ontplooit het kind zich?

Na een veelzeggende video waarin op een komische manier werd getoond wat de consequenties kunnen zijn van te fanatieke ouders langs het veld, werden er tot slot aan de hand van voorbeelden casussen besproken per leeftijdscategorie.
Met een hoop praktische tips en bruikbare bagage ging menig ouder en trainer met een voldaan gevoel naar huis. Een lang verslag, maar het was immers een leerzame maandagavond.

Hebt u ook belangstelling voor een dergelijke thema avond neem contact op met: info@nksvoetbal.nl of bel 0644639401

Bron: Nieuwsbrief Nemelaer.

Gerelateerd

2020-04-15T09:34:56+00:00
Ga naar de bovenkant