Nieuwe structuur NKS Voetbal

Per 1 januari 2018 verandert de organisatiestructuur van NKS-Voetbal. De (vier) districten blijven als entiteit ongewijzigd, maar de districtsbesturen worden dan opgeheven. Deze wordenvervangen door een zogeheten DistrictsActiviteitenCommissie (DAC). Een lid van die DAC maakt nu deel uit van het bondsbestuur en de DAC is aangevuld met een of meer sportadviseurs.

De nadruk van de taak van die DAC ligt op de term: activiteiten. Periodiek contact met de lidverenigingen moet ervoor zorgen, dat deze optimaal geïnformeerd zijn over het aanbod van NKS-Voetbal en worden gestimuleerd hieraan deel te nemen of daarvan gebruik te maken.

De taak van de DAC bevat:

·       Verenigingsbezoeken (jubilea, recepties, onderscheidingen)

·       Organiseren van activiteiten

·       Verenigingsondersteuning

·       Opleidingen (bijvoorbeeld EHBSO)

De nieuwe structuur in schema:

De nieuwe structuur maakt ook de rol van de leden­raads­leden krachtiger. De ledenraadsleden zijn de vertegen­woor­digers van de lidverenigingen in de bonds­vergadering. De bondsvergadering is de algemene ver­gadering van onze sportbond.

Gerelateerd

2020-04-14T11:39:15+00:00
Ga naar de bovenkant