NKS-Voetbal over de grenzen

Plan sporthervormingen in Suriname

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken van Suriname is van een plan een aantal medewerkers op te leiden met een cursus ‘Verenigingsmanagement’.

De cursisten leren bepaalde vaardigheden aan ter verbetering en/of bevordering van sportverenigingen in Suriname. Na de cursus met goed gevolg te hebben doorlopen zullen zij de sportverenigingen aanleren om professioneler, efficient en effectief te werken. Het uiteindelijke doel van het project is om het totale sportgebeuren in Suriname op een veel hoger niveau te brengen. De sportverenigingen zullen leren om op den duur hun organisatiestructuur te moderniseren. De nadruk zal gelegd worden op het Vrijwilligersbeleid. Het gaat hierbij om de volgende hoofdthema’s:

 1. Beleid en organisatie: over het inrichten en sturen van je sportvereniging.
 2. Sport, spel en bewegen: over de organisatie van sport, spel- en bewegingsprogramma’s.
 3. Personeel en communicatie: over het samenwerken en communiceren binnen jouw sportvereniging.
 4. Promotie en sponsoring: over het uitdragen en bekendmaken van jouw sportvereniging.
 5. Financiën en administratie: over financiële planning en financieel beheer.
 6. Accommodatie en materiaal: over beheer en onderhoud van sportvoorzieningen en materialen.
 7. Kwaliteit en evaluatie: over jouw ontwikkeling tussen realiteit en ambitie.
 8. Bezoek en begeleiding: over implementatie binnen jouw sportvereniging.

Vervolgens komen onderstaande onderwerpen aan de orde:

–         Praktische handleiding voor vergaderen.

–         Draaiboek voor activiteiten.

–         Taak en functie omschrijving.

–         Regels voor het geven van opbouwende kritiek.

–         Besluitvorming.

–         Communicatie en public relations.

–         Communicatieve vaardigheden.

–         Werving en behoud van vrijwillig kader.

–         Beleid binnen de sportvereniging.

–         Vergaderen notuleren en vergaderingen leiden (effectief, efficiënt).

–         Kwaliteitszorg in de sportclub jeugdwerking.

–         Ledenwerving en behoud (richtlijnen voor een systematische aanpak).

–         Waarden en normen.

–         Sponsoring – en fondswerving.

–         Jeugdbeleid.

De heer Arno Leermakers is docent verenigingsmanagement in o.a. Nederland. Hij is in beginsel bereid gevonden om de cursus te verzorgen.

Belangrijke afspraken:

 • Om de garantie te hebben dat dit project kan starten moet de organisatie van de heer Arno Leermakers, NKS–Voetbal, eerst haar medewerking verlenen aan het plan zoals dat nu in concept is opgesteld. Daarmee krijgt het project een officiële status en kan hij als docent worden uitgezonden. Dit is op 24 maart 2018 gebeurd in de vergadering van het bondsbestuur van NKS-Voetbal.
 • Ook het Ministerie, Minowc, zal in het kader van het verstrekken van een officieel diploma gevraagd worden om haar bijdrage daarin te leveren
 • Het Ministerie zal de meerwaarde van dit project moeten erkennen waardoor er een gewenst draagvlak ontstaat.

Gerelateerd

2020-04-14T12:01:34+00:00
Ga naar de bovenkant