Oproep kandidaten voor ledenraad

Aan de lidverenigingen is deze week een oproep toegezonden om kandidaten voor de ledenraad aan te melden. In elk van onze vier districten is daaraan behoefte. De oproep luidt:

Het hoogste orgaan van uw vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Dat is binnen onze sportbond NKS-Voetbal de ledenraad. En deze ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal verenigingen die namens de lidverenigingen (dus ook namens uw vereniging) het bondsbestuur controleren en mede daardoor gestalte geven aan het beleid en de taak van onze sportbond. Een lid van de ledenraad is “het gezicht van  NKS-Voetbal” voor de lidverenigingen in zijn/haar omgeving.

Nu is de ledenraad van NKS-Voetbal in alle districten dringend aan uitbreiding toe. Daarom zijn wij nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die bereid zijn deze taak te vervullen. Wat wordt er van een ledenraadslid gevraagd?

Taak

  1. Het bijwonen van een of twee vergaderingen op jaarbasis. Eenmaal per jaar in het district en eenmaal per jaar de landelijke bondsvergadering.
  2. Als een lidvereniging in de eigen omgeving een kroonjubileum viert: het bijwonen van de jubileumreceptie en het aanbieden van het jubileumgeschenk.
  3. Het melden van bijzondere gebeurtenissen bij lidverenigingen in de eigen omgeving aan het bondsbestuur.

Wat staat hier tegenover? NKS-Voetbal is een vrijwilligersorganisatie. De gemaakte reiskosten worden vergoed; €0,32/km.

Oproep

Uit het bovenstaande blijkt, dat de belasting in vrije tijd niet erg groot is, maar het belang van deze taak des te meer. De concrete vraag aan u als verenigingsbestuur luidt daarom: is er binnen het bestuur van uw vereniging (of binnen het kader van uw vereniging) een geschikte persoon die bereid is deze taak op zich te nemen, draag hem/haar dan voor en geef zijn/haar naam, postadres, telefoonnummer en e‑mailadres dan door aan het bondsbestuur (E info@nksvoetbal.nl). Vervolgens nemen wij wel contact op om vast te stellen of hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.

Gerelateerd

2020-04-14T14:43:50+00:00
Ga naar de bovenkant