Stopt het leunen op clubvrijwilligers op den duur?

Moet het werk van bijvoorbeeld clubvrijwilligers worden verplicht?

Steeds meer taken worden door vrijwilligers uitgevoerd, terwijl het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.

Verandering door meer scholing

“Vrijwilligerswerk werd lange tijd gezien als een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Maar inmiddels wordt van zo’n beetje iedereen verwacht dat zij een steentje bijdragen”.

“Vroeger waren mensen minder geschoold maar beschikten wel over talenten om taken uit te voeren. Nu zijn de mensen meer geschoold en krijgen vaker werk dat bij hun niveau past.”

Inzet voor kortere tijd

“Mensen geven nu op een andere manier invulling aan hun vrije tijd. Zij willen zich bijvoorbeeld liever kortere tijd voor iets inzetten. Maar hoe zorgen wij er nou voor dat iedereen meer kan doen en dat alle taken worden uitgevoerd?”

Basisloon voor clubvrijwilligers?

“Er zal een omslag moeten komen in de manier waarop wij tegen vrijwilligerswerk aan kijken. Want op den duur houdt het leunen op vrijwilligers op omdat iedereen, inclusief de sportclubs, in dezelfde vijver vist.”

“Het bedrijfsleven zou personen die binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, kunnen faciliteren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar ook de invoering van een basisloon zou kunnen helpen om meer vrijwilligers te stimuleren om zich te melden.”

[Bron: Sportzaken.pro]

Aanbod NKS-Voetbal

NKS-Voetbal bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. NKS-Voetbal plaatst hierbij de ontwikkeling van de sportvereniging met haar leden centraal. Met name ook het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving. De jeugd heeft altijd een centrale rol gespeeld in de geschiedenis van NKS-Voetbal. In de huidige tijd wordt er volop aandacht besteed aan jeugd binnen de vereniging door ondersteuning op thema’s als:

  • Jeugdparticipatie;
  • Jeugdsportcoördinatie;
  • Het behouden van jeugd en jeugdkader;
  • Waarden en normen;
  • Het omgaan met jeugd;
  • De pedagogische taak van een voetbalclub;
  • Kick-Off: omgaan met jeugd een kunst? (voor leiders en trainers).

Gerelateerd

2020-04-15T07:16:03+00:00
Ga naar de bovenkant