Verenigingen continu op zoek naar vrijwilligers

Het Mulier Instituut publiceerde een interessant rapport over vrijwilligers bij sportverenigingen:

80 procent van de sportverenigingen in Nederland beschikt over voldoende vrijwilligers. Desondanks is de helft van de sportverenigingen  op zoek naar nieuwe krachten. Dit beeld is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd, zo blijkt uit de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut.

In het websheet Sportverenigingen in Nederland [link] zijn de ontwikkelingen van de sportverenigingen vanaf het jaar 2000 tot nu op de thema’s vrijwilligers, financiën en externe oriëntatie in beeld gebracht.

Enkele bevindingen uit het websheet:

  • Het aantal sportverenigingen in Nederland daalt. Nederland telt momenteel ruim 28.000 sportverenigingen. Bij enkele sporten zoals golf en atletiek is sprake van een toename van het aantal verenigingen.
  • De externe oriëntatie van sportverenigingen is de afgelopen tien jaar toegenomen. Verenigingen besteden meer aandacht aan activiteiten buiten het reguliere aanbod en aan potentiële leden.
  • Drie kwart van de verenigingen beschrijft de financiële positie als (zeer) gezond.
  • Het percentage verenigingen dat spreekt van een gezonde financiële positie is sinds 2006 gestegen.

Het websheet wordt steeds aangevuld met nieuwe gegevens uit de Verenigingsmonitor en met nieuwe thema’s.

Gerelateerd

2020-04-15T09:30:13+00:00
Ga naar de bovenkant