VISIE

Sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van mensen. Sport helpt jongeren en ouderen bewust te worden van hun mogelijkheden, leert hen om te gaan met andere mensen en helpt hen om te gaan met verlies en winst. Daarnaast verhoogt sport de cohesie in en de ontwikkeling van de samenleving. Door sport ontwikkelen mensen gevoelens van solidariteit, trots en vertrouwen in de toekomst.

SPORT ALS MIDDEL

De sportvereniging speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De vereniging is de speelplaats van de sport. Het draait allemaal om samen sport beleven en samen vereniging zijn, voor en door jong en oud. Sportclubs kunnen participeren in projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij. Ze kunnen kinderen met overgewicht aanzetten tot meer bewegen, senioren aan het bewegen houden en activiteiten organiseren voor jongeren uit wijken met achterstandsproblemen. We spreken hier van sport als middel

SPORT ALS DOEL

Maar sport is ook een doel op zich. De sportvereniging is en blijft namelijk de plaats bij uitstek om een lekker potje te voetballen samen met andere spelers en tegen een andere ploeg.

MISSIE

NKS-Voetbal bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar (jeugd)leden centraal, evenals het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving.