Over ons

Over ons

NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40217024 met de statutaire naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal.

Het lidmaatschap van NKS-Voetbal kost slechts € 0,60 per lid per kalenderjaar met een maximum van € 450,00 per club. Door dit lidmaatschap heeft u recht op verenigingsondersteuning via cursussen en thema-avonden.

Aanmelden voor het lidmaatschap van NKS-Voetbal

Download het aanmeldformulier en stuur het op naar info@nksvoetbal.nl.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Een e-mail geldt ook als schriftelijk.

Contact

06-23701177
info@nksvoetbal.nl