SPORT ALS MIDDEL

NKS-Voetbal kent, net als de KNVB, een onderscheidingsregeling voor verdienstelijke kaderleden.

NKS-Voetbal kent 3 vormen van onderscheiding:

  1. Waarderingsspeld ( 12,5 tot 15 verdienstenjaren)
  2. Zilveren speld ( 20 tot 25 verdienstenjaren)
  3. Gouden speld. ( 25 tot 35 verdienstenjaren)

Principieel reikt NKS-Voetbal geen onderscheiding uit als de persoon in kwestie ook een andere onderscheiding ontvangt. Bij toekenning dient de vereniging dan een alternatieve datum van uitreiking aan te geven.

Het is voorgekomen (maar dan moet wel sprake zijn van een uitzonderlijke staat van dienst) dat NKS-Voetbal (grotendeels voor rekening van de aanvragende vereniging)   met succes  een aanvraag voor een Pauselijke onderscheiding heeft ingediend.

Daarnaast propageert NKS-Voetbal de waardering ‘Jeugdleider van het Jaar’. Hierbij stelt NKS-Voetbal wel de conditie, dat de vereniging slechts één kandidaat per jaar kan voordragen. De uitgekozen jeugdleider krijgt een NKS-map en een oorkonde uitgereikt. De vereniging zelf zorgt voor een bloemetje.

Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal (bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-van-dienst) kent de NKS oorkondes voor andere momenten waarbij een vereniging stil wil staan, bijvoorbeeld voor personen die 25, 40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de vereniging hebben vervuld, kan men een gratis jubileumoorkonde aanvragen. Andere varianten op dit thema zijn denkbaar.

JUBILEA VAN CLUBS

Als de jubilerende club (bijv. bij 50, 75, 100 jaar bestaansfeest) een receptie organiseert en NKS-Voetbal ontvangt een uitnodiging, dan zal een van de bestuursleden aanwezig zijn om de felicitaties uit te spreken en het bijpassende cadeau te overhandigen.

FAIR PLAY

Via  de website van de NKS-Voetbal (www.nksvoetbal.nl ) wordt regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen als ‘Gedragsregels’, ‘Respect voor mede- en tegenspelers, en vrijwilligers’. Dat gebeurt onder de noemer van een project met de naam ‘De Waarde(n)volle Club’, dat eind vorige eeuw is opgestart NKS-Voetbal ondersteunt het project nu met clubbladartikelen en posters. Ook door het product “Waarden en Normen” probeert NKS-Voetbal te lidverenigingen te ondersteunen.

Door het instellen van een Fair Play-prijs wordt getracht aan deze gedachte meer body te geven.

PUPIL VAN DE WEEK

Voor de Pupil van de week kunt u als lid vereniging bij NKS-Voetbal oorkondes aanvragen. Op die manier wordt het voetballen ook bij jonge kinderen aantrekkelijk gemaakt en gestimuleerd. NKS-Voetbal kent een aantal standaardoorkondes. Van de oorkonde ‘Pupil van de Week’ stelt NKS-Voetbal per vereniging en per jaar 15 exemplaren beschikbaar.

TOERNOOI ONDER AUSPICIËN VAN NKS-Voetbal

Bij jubilea (bijv. bij 40, 50,75, 100  jaar bestaansfeest) kunnen lid verenigingen een aanvraag doen om een toernooi te organiseren onder auspiciën van NKS-voetbal. De lid vereniging komt dan in aanmerking voor een bedrag van 250 euro. NKS-Voetbal  wordt vermeld in het programmaboekje,  er wordt een NKS-Voetbal vlag opgehangen en er kunnen tevens enkele fair play bekers uitgereikt worden.

Hebt u belangstelling: info@nksvoetbal.nl

PUPIL VAN DE WEEK

Bij interesse: info@nksvoetbal.nl